Текстиль Өнүктүрүү Борбору

Кыргыз-Түрк Текстиль Өнүктүрүү Борборунун алдыңкы максаттарынын бири Туркиянын тажрыйбасынын мүмкүн болушунча Кыргызстанга өткөрүү.

Форма обучения: Аудио

Язык обучения: кыргызский

Стоимость обучения: 100-150$

Наличие сертификата: да

Ссылка: tob.org.kg @tob.kg

Автор: Центр развития текстиля